Kordian - Akt III
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Splamisz ją.

KSIĄDZ
Głos twój drzący...

PREZES
Zimno mi i ciemno...

KSIĄDZ
A mnie krew pali...

PREZES
Boże! zmiłuj się nade mną...
Księże, powiedz mi, wiele lat masz?...

KSIĄDZ
Pięćdziesiąty...

PREZES
Gdyś się rodził, rok miałem dwudziesty dziewiąty,
I biłem się za wolność...

KSIĄDZ
Cóż stąd?

PREZES
Nic... wspomnienie.

KSIĄDZ
Zachwiałeś duszą moją - zbudziłeś sumnienie,
Cóż rozkażesz? co robić?

PREZES
(z zapałem)
Wstrzymać ich na Boga!
Niech myśl młodych, ciemnicy nie przestąpi proga,
Niech spisek z czarną twarzą na świat nie wychodzi,
Bo tam na świecie białym błyszczy Boga słońce!
Zwołałem tu szalonych, bo wiatr grobów chłodzi,
Bo mogę wezwać prochy królów za obrońce.
Jam niegdyś z piersi moich lał poety pienia,
Dziś bym je chętnie wydarł z kart wiekowéj sławy,
I spaliłbym je w ogniu, gdyby z ich płomienia
Myśl wydobyć głośniejszą nad młodzieńcze wrzawy,
Myśl łamiącą sztylety.

KSIĄDZ
Źle począłeś sobie,
Oni tu miecze jasne wyostrzą na grobie.

PREZES
Na grobie królów naszych? O hańbo! o wstydzie!
Ostrzyć miecz królobójczy? sztylety?

SZYLDWACH
Kto idzie?

GŁOS
Winkelried.

SZYLDWACH
Tędy droga.
(Schodzi zamaskowany Podchorąży.)
PREZES
(do księdza cicho)
Wesprzyj mię, biskupie.

KSIĄDZ
Poznany jestem... Maski zdradzają nas trupie.

PODCHORĄŻY
Ile się w trumnach królów robactwa wypasło?
Chciałbym podnieść te wieka, zajrzeć w prochy...

SZYLDWACH
Hasło!

GŁOS
Winkelried...
(Schodzi zamaskowany Pierwszy z ludu.)

PIERWSZY Z LUDU
Ha, prezesa głowa, chociaż stara,
Dobre obrała miejsce... Bo kościoł otwarty
Na czterdziestogodzinne pacierze za cara,
A przy bramie kościelnéj stoją szpiegów warty,
I spisują pochwały, dla człeka, co wchodzi

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -  - 27 -  - 28 -  - 29 -  - 30 -  - 31 -  - 32 -  - 33 -  - 34 -  - 35 -  - 36 -  - 37 - 


  Dowiedz się więcej
1  Ocena powstania listopadowego w Kordianie
2  Geneza Kordiana
3  Charakterystyka pozostałych bohaterów KordianaKomentarze
artykuł / utwór: Kordian - Akt III    Tagi: