Kordian - Akt III
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
KORDIAN
(z obłąkaniem)
Z pochodnią grobową
Trupy w oknie.

CAR
Przemówił... Otwórz jeszcze usta,
Wymów: brat? - słowo krótkie... brat?

KORDIAN
Blady jak chusta
Car spi... Jezus Maryja!... świt zaczął pobielać...

CAR
Nic z niego się nie dowiem ni z ust ani z twarzy...
O! to brat... brat mój pewnie...
(Woła.)

Straży! moja straży!
(Wbiegają żołnierze. Car pokazuje na Kordiana.)
Jeśli nie zwaryjował ten żołniérz... rozstrzelać...

SCENA VI
SZPITAL WARYJATÓW
Widać klatki, w których siedzą łańcuchami powiązani waryjaci, niektórzy chodzą wolno. - Kordian leży na łóżku w gorączce. Dozorca szpitalu. - Doktor obcy.

DOZORCA
(do Doktora)
Wać pan przyszedłeś zwiedzić szpital waryjatów?

DOKTOR
Oto jest pozwolenie.
(Daje dukata.)

DOZORCA
Z podpisem dukatów...
Wolno panu, gdzie zechcesz, zazierać do klatek,
Tu waryjaci, daléj sala waryjatek...
Cały szpital rozłożę jak zegar po sztuce...
Pan zapewne w medycznéj ćwiczysz się nauce?

DOKTOR
Tak.

DOZORCA
Jakież systemata pan doktor zachwala?

DOKTOR
Macanie głów...

DOZORCA
Rozumiem, to systemat Galla.

DOKTOR
Tak.

DOZORCA
Ciekawość mię bierze, czy się pan przekona
Z głów, która tutaj głowa najostrzéj szalona?

DOKTOR
O! ja odgadnę z twarzy sądem Lawatera.
(wskazując na Kordiana)
Ot - ta...

DOZORCA
Wzrok Eskulapa niedobrze przeziera,
Ten młodzieniec wszedł tutaj, bo cessarz osądził,
Że musi być szalony - lecz cessarz pobłądził.
Ten młody ma gorączkę, lecz rozsądek zdrowy,
Zdrowszy niż twój, doktorze, niż mój nawet.

DOKTOR
Nawet?

DOZORCA
Ha! obraziłem ciebie, paluszku Gallowy!
Chciałbyś mi ostrém słówkiem odpalić wet za wet,
I abyś dowiódł, że ten młody pstro ma w głowie,
Może dowiedziesz, żem ja szalony?

DOKTOR
Któż to wie?...

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -  - 27 -  - 28 -  - 29 -  - 30 -  - 31 -  - 32 -  - 33 -  - 34 -  - 35 -  - 36 -  - 37 - 


  Dowiedz się więcej
1  Koncepcja bohatera romantycznego przedstawiona przez Słowackiego w Kordianie
2  Obraz Europy w Kordianie
3  Rola poezji i poety w Kordianie (Prolog)Komentarze
artykuł / utwór: Kordian - Akt III    Tagi: